DWF \ Politică date personale GA4

Politică date personale GA4

NOTA DE INFORMARE PENTRU PROFESIONISTII CARE SOLICITA IMPLEMENTAREA DE Google Analytics 4

Cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (“Regulamentul general privind protectia datelor” sau “GDPR”), DIGITAL WORKFORCE S.R.L. (“noi/DWF”), cu sediul social în str. Delea Veche, nr. 24, Corp D, Etaj 5, București, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului sub nr. J40/4884/2013, cod fiscal nr. 31503606, in calitate de operator de date cu caracter personal (“DWF” sau “Operatorul”), aducem la cunostinta persoanelor vizate aceasta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Nota de informare”).

Prezenta Nota de informare se adreseaza detinatorilor de website-uri care  solicita implementarea de Google Analytics 4.

I. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Pentru scopurile Prelucrarii, mentionate la punctul II de mai jos, prelucram Datele dumneavoastra cu caracter personal (denumite in continuare „Date”), precum si anumite date/detalii despre afacerea pe care o detineti (i.e., profilul de activitate, functionalitatile site-ului etc.).

Prelucram urmatoarele Date:

 • Nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail si alte date similare despre dumneavoastra (denumite in continuare „Date personale”).

In plus, prelucram si alte categorii de informatii/datedespre afacerea dvs. pe care ni le oferiti voluntar prin completarea formularului de obtinere a informatiilor privind implementarea de Google Analytics 4.

II.  SCOPURILE PRELUCRARII

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de  DWF in urmatoarele scopuri:

 • Gestionarea cererilor de implementare de Google Analytics 4 (Scopuri legate de gestionarea cererilor”);
 • Respectarea legislatiei in vigoare privind gestionarea reclamatiilor privind calitatea serviciilor (denumite in continuare „Scopuri legate de calitate”);
 • Verificarea validitatii si introducerea cererilor de implementare Google Analytics 4 si incheierea contractelor de servicii de implementare, dupa caz (denumite in continuare „Scopuri legate de servicii”);
 • Gestionarea solicitarilor privind informatii despre Google Analytics 4. (denumite in continuare „Scopuri legate de informatii”).

III.  TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre DWF in baza urmatoarelor temeiuri legale:

 1. Art. 6 (1) lit. (a) din GDPR, respectiv persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea Datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Exemplificativ, DWF prelucreaza date cu caracter personal referitoare la dumneavoastra in scopuri de marketing direct, in baza consimtamantului pe care vi l-ati exprimat anterior prelucrarii;
 2. Art. 6 (1) lit. (b) din GDPR, respectiv Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract. Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in vederea executarii contractului pe care il incheiati cu DWF;
 3. Art. 6 (1) lit. (c) din GDPR, Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului. DWF prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a-si respecta obligatiile legale legate de rezolvarea sesizarilor.
 4. Art. 6 (1) lit. (f) din GDPR, respectiv Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator. Spre exemplu, DWF va prelucra datele cu caracter personal pe baza interesului sau legitim de promovare a serviciilor, impreuna cu informatiile tehnice relevante.

DATE REFERITOARE LA PROFESIONISTII CARE SOLICITA IMPLEMENTAREA GOOGLE ANALYTICS 4

Scopuri legate de calitate

Categorii de date ale persoanelor implicate

 • Date personale
 • Datele legate de business
 • Date privind solicitari ale persoanelor implicate

Temeiul legal

 • In temeiul unei obligatii legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR)
 • In temeiul interesului legitim (art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR)

Scopuri legate de gestionarea cererilor

Categorii de date ale persoanelor implicate

 • Date personale
 • Datele legate de business

Temeiul legal

 • In temeiul consimtamantului (art. 6 (1) lit. (a)  GDPR)

Scopuri legate de servicii

Categorii de date ale persoanelor implicate

 • Date personale
 • Datele legate de locul de munca

Temeiul legal

 • In temeiul art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR

Scopuri legate de solicitari de informatii

Categorii de date ale persoanelor implicate

 • Date personale
 • Date privind solicitari ale persoanelor vizate

Temeiul legal

 • In temeiul unei obligatii legale (art. 6 alin. 1 lit. c) GDPR)

IV.  TRANSFERURI DE DATE

1.  Destinatari

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de DWF vor putea fi accesate doar de un numar limitat de destinatari si strict in masura in care este necesar sau in cazurile in care acest lucru este cerut de lege.

Departamentele autorizate ale DWF si afiliatii acestuia: Principalele categorii de destinatari sunt angajatii si departamentele autorizate ale  DWF, care actioneaza in scopul indeplinirii atributiilor care le revin, inclusiv, insa fara limitare la:

 • Departamentul de Data Analytics & Insights
 • Departamentul de Marketing
 • Departamentul de Vanzari
 • Departamentul Financiar
 • Departamentul Juridic

Este posibil sa fie necesar ca si alte servicii si persoane sa aiba acces la Datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopuri specifice de prelucrare a datelor, precum:

Prestatori de servicii: In cadrul desfasurarii activitatii sale, DWF incheie contracte cu diversi terti furnizori (precum furnizori de servicii de gazduire, IT) sau cu alti parteneri de afaceri care pot accesa, de asemenea, Datele dumneavoastra cu caracter personal, in scopul furnizarii serviciilor de implementare de Google Analytics 4.

Terti:  DWF poate comunica unele dintre Datele dumneavoastra cu caracter personal autoritatilor competente, cum ar fi autoritatile din domeniul protectiei datelor cu caracter personal, conform prevederilor legislatiei aplicabile, in baza Art. 6(1) (c) GDPR.

2.  Transferuri de date transfrontaliere

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate in afara Spatiul Economic European (SEE), inclusiv in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor.

In astfel de cazuri,  DWF se asigura ca astfel de transferuri sunt efectuate in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile in domeniul protectiei datelor, in baza unor garantii contractuale adecvate, precum Clauzele Contractuale Standard ale Comisiei Europene sau prin aderarea unora dintre destinatari la Scutul de confidentialitate UE-SUA privind transferul de date catre SUA, atunci cand este cazul. Aveti dreptul de a solicita si primi o copie a acestor documente.

V. SURSE DE DATE

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi colectate de noi din diverse surse cum ar fi:

 • Direct de la dumneavoastra prin completarea formularului de solicitare a unei oferte;
 • Direct de la dumneavoastra cand sunteti parte intr-un contract incheiat cu noi sau cand ne solicitati diverse informatii sau servicii;
 • De la angajatorul dumneavoastra in cazul in care avem un contract incheiat cu acesta sau cand urmeaza sa desfasuram proceduri in vederea incheierii unui astfel de contract;
 • Ca urmare a corespondentei purtate cu dumneavoastra sau cu un partener de afaceri care ne furnizeaza datele dumneavoastra;
 • Din surse publice, cum ar fi LinkedIn;

VI.  SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL

DWF a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii si securitatii Datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile interne cu privire la stocarea, transmiterea si accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau in format tiparit.

VII.  PERIOADA DE RETENTIE

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de  DWF sunt pastrate intr-o forma care permite identificarea dumneavoastra strict pentru perioada in care este necesar pentru scopurile mentionate, pe durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila, dupa cum urmeaza:

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de de gestionarea cererilor de oferta sunt pastrate timp de 12 luni, fiind sterse ulterior;.

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de calitate sunt pastrate pe o perioada de minim 5 ani, cu exceptia situatiilor in care sunt corelate cu actiuni legale ;

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de servicii sunt pastrate  sunt pastrate timp de 5 ani de la expirarea perioadei pentru care au fost prevazute , fiind ulterior sterse.

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de informatii sunt pastrate timp de 5 ani, fiind ulterior sterse, cu exceptia situatiilor in care sunt corelate cu actiuni legale in care sunt pastrate pe o perioada nedeterminata.

VIII.  DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

In baza conditiilor prevazute de legislatia aplicabila (GDPR), aveti urmatoarele drepturi:

1.   Dreptul de acces: Aveti dreptul de a vi se comunica, la cerere, daca Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate, si daca da, aveti dreptul de a solicita accesarea acestora. Informatiile includ, printre altele, scopurile Prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal afectate si destinatarii sau categoriile de destinatari carora le-au fost divulgate sau le vor fi divulgate Datele dumneavoastra cu caracter personal. Aveti dreptul de a obtine o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, va putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.

2.   Dreptul la rectificare: Aveti dreptul de a obtine din partea noastra rectificarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal incorecte. In functie de scopul Prelucrarii, aveti dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.

3    Dreptul la stergere („dreptul de a fi uitat”): Aveti dreptul de a ne solicita sa va stergem Datele cu caracter personal.

4.   Dreptul la restrictionare: Aveti dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrarii Datelor dumneavoastra cu caracter personal. In acest caz, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de noi doar in anumite scopuri.

5.   Dreptul la portabilitatea datelor: Aveti dreptul de a primi Datele dumneavoastra cu caracter personal pe care ni le-ati furnizat, in format structurat, comun si care poate fi citit de aparate, si aveti dreptul de a transmite aceste date unei alte entitati fara obiectii din partea noastra.

6.   Dreptul de a obiecta: Aveti dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia dvs., in orice moment, fata de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, si ni se poate solicita sa nu va mai prelucram datele cu caracter personal. Daca aveti dreptul la obiectie si vi-l exercitati, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul respectiv. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente incheierii unui contract sau pentru indeplinirea unui contract deja incheiat ori pentru indeplinirea unei obligatii legale.

Totodata, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, insa retragerea nu va afecta prelucrarile efectuate anterior in baza acestuia.

Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale aplicabile privind protectia datelor. DWF in calitate de operator de date, ramane punctul de contact central in vederea exercitarii acestor drepturi.

De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

DATE DE CONTACT

DATE DE CONTACT LEGATE DE PROTECTIA DATELOR

Persoana de contact in domeniul Protectiei Datelor pentru a adresa intrebari si a va exercita drepturile 

Departament Data Analytics&Insights

liviu.taloi@dwf.ro

str. Delea Veche, nr. 24, Corp D, Etaj 5, București, Sector 2

Operatorul de Date responsabil de utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal

DWF

liviu.taloi@dwf.ro

str. Delea Veche, nr. 24, Corp D, Etaj 5, București, Sector 2

Autoritatea Nationala/Locala pentru Protectia Datelor pentru a adresa o plangere

Autoritatea locala – Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP)

ANSPDCP – Bucuresti, Bd. Gh. Magheru nr. 28-30, sector 1